Pytania Opinie O Nas Próba Domowa Poduszka Materac
Materac Poduszka Próba Domowa Pytania Opinie O Nas

REGULAMIN - WARUNKI ZAKUPÓW

REGULAMIN - WARUNKI ZAKUPÓW

Niniejsza strona (wraz z odnośnymi dokumentami) zawiera regulamin, na podstawie którego dostarczamy wszelkie produkty (zwane dalej „Produktami”) dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.sleepeve.pl ("strona").

www.sleepeve.pl jest własnością Eve Sleep Ltd. Eve jest nazwą handlową firmy Eve Sleep Limited, zarejestrowanej w Anglii pod numerem 09261636, adres siedziby firmy to 25 Horsell Road, Londyn, N1 5XL.

Prawa konsumenta

Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 100 dni od momentu otrzymania produktu.

Dostawa

Standardowa dostawa materaca eve na terenie Polski jest bezpłatna, a cena zakupu produktu nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.

Produkty dostarczane są na adres podany podczas składania zamówienia. W przypadku zmiany adresu dostawy prosimy o powiadomienie telefoniczne bądź poprzez e-mail. Produkty dostarczane są pod drzwi nieruchomości.

Za dodatkową opłatą dostępna jest usługa dostawy specjalnej, polegająca na umieszczeniu materaca we wskazanym miejscu w domu, koszt usługi to 200 zł.

Po spełnieniu warunku polegającego na tym, że dostarczymy Produkty na adres wskazany w zamówieniu (bądź inny adres potwierdzony przez nas w formie pisemnej), Produkty uznane będą za dostarczone, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów. Nie mamy obowiązku upewniać się, czy osobą przyjmującą przesyłkę pod podanym przez Ciebie adresem jesteś Ty (bądź osoba upoważniona przez Ciebie do odbioru Produktów). Produkty dostarczamy – lub dostarcza w naszym imieniu strona trzecia związana z nami umową na dostawę – do drzwi Twojego domu.

Odbiór

Jeśli już po dostarczeniu przez nas materaca rozmyślisz się, odbierzemy go od Ciebie bezpłatnie, pod warunkiem że powiadomisz nas o swojej decyzji przed upływem 100 dni.

Cena i płatności

W nasze ceny wliczone są standardowe koszty dostawy. Dostępne formy zapłaty za Produkty to: karta kredytowa bądź płatnicza lub serwis PayPal. Karta kredytowa lub płatnicza zostaną obciążone w chwili składania zamówienia.

Zwroty i wymiana

Zwrot kosztów zostanie zapewniony pod warunkiem, że skontaktujesz się z nami w tej sprawie w ciągu 100 dni od daty dostawy materaca. Na terenie Polski zwrot i odbiór są bezpłatne. Zwrot kosztów nastąpi po odbiorze materaca.

Nasza 10-letnia gwarancja

Nasza odpowiedzialność za szkody poniesione przez Ciebie w rezultacie naruszenia przez nas niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej za Produkty.

Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie warunków gwarancji, o ile nie powiadomisz nas pisemnie o wadzie w terminie 30 dni od momentu, w którym zostanie ona stwierdzona lub powinna zostać stwierdzona;

gwarancja nie obejmuje również wad powstałych w wyniku zwykłego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, użycia niezgodnego z przeznaczeniem bądź niezastosowania się do naszych ustnych lub pisemnych instrukcji przechowywania, montażu i użytkowania materaca eve.

Produkty, w których dokonasz przeróbek bądź napraw bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody, nie są objęte gwarancją.

Korespondencja pisemna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa część informacji lub wiadomości, które Ci wyślemy, będzie w formie pisemnej. Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz, że większość wymienianych między nami wiadomości będzie miało formę elektroniczną.

Będziemy się z Tobą kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź będziemy udzielać Ci informacji, umieszczając komunikaty na naszej stronie internetowej.

Celem zawarcia umowy wyrażasz zgodę na korzystanie z tych elektronicznych środków komunikacji i uznajesz, że wszelkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne wiadomości wysyłane przez nas drogą elektroniczną spełniają wymogi prawa dotyczące ich formy pisemnej

Nasze prawo do zmiany niniejszych Warunków zakupów

Przysługuje nam prawo do poprawy i zmiany niniejszych Warunków zakupów w dowolnym czasie.

Jesteś zobowiązany do przestrzegania tych polityk i Warunków zakupów obowiązujących w momencie składania zamówienia, chyba że stosownie do przepisów prawa lub decyzji organów władzy rządowej będziemy musieli wprowadzić zmiany we wspomnianych politykach lub Warunkach zakupów (w takim przypadku możliwe zmiany będą miały też wpływ na zamówienia, które zostały złożone wcześniej), bądź powiadomimy Cię o zmianie polityk lub Warunków zakupów, zanim wyślemy do Ciebie Potwierdzenie odbioru (w takim wypadku przysługuje nam prawo, by uznać, że zmiany w Warunkach zakupów zostały zaakceptowane, o ile nie zaprzeczysz temu w ciągu siedmiu dni roboczych, licząc od przyjęcia przez Ciebie materaca).

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Jeśli chcesz dokonać w naszym sklepie zakupów online, musisz spełnić warunek konieczny do złożenia zamówienia, podając swoje dane osobowe.

Twoje dane będą chronione. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i uzyskać dostęp do danych w celu sprawdzenia ich poprawności i aktualności. Od czasu do czasu możemy wykorzystać Twoje dane korespondencyjne do wysyłki materiałów marketingowych związanych wyłącznie z eve, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować jako naszego klienta

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych, przesyłając rezygnację w formie pisemnej na adreshello@sleepeve.pl

Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja

Umowy polegające na zakupie Produktów za pośrednictwem naszej strony podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie spory wynikające z takich Umów lub z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów Zjednoczonego Królestwa.

100 dni na próbę

Nasza oferta 100 dni na próbę daje Ci możliwość testowania zakupionego materaca u siebie w domu przez 100 dni i nocy, licząc od dnia dostawy. Jeśli materac nie spełni Twoich oczekiwań, możesz w dowolnej chwili skontaktować się z nami i uzgodnić szczegóły dotyczące zwrotu materaca i kosztów.

Procedura zwrotu kosztów rozpoczyna się z chwilą odbioru materaca przez współpracującą z nami firmę kurierską. Odbiór od klientów na terenie Polski jest bezpłatny, klienci spoza tego obszaru odpowiadają za zorganizowanie zwrotu na własny koszt. Klient ma obowiązek spakować i przekazać materac przedstawicielowi współpracującej z nami firmy kurierskiej. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia z oferty 100 dni na próbę osób związanych z producentem materacy lub marką materacy.

Kupuj bezpiecznie

Wygodna transakcja

Szybka dostawa