Wstęp

Dokładamy wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego. Niniejsza polityka określa, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.

Korzystając z naszej strony internetowej oraz akceptując niniejszą politykę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z zapisami niniejszej polityki.

Jakie informacje gromadzimy?

Informacje, które od Ciebie uzyskujemy, dzielą się na dwie kategorie: dane umożliwiające identyfikację osoby („Dane osobowe”) oraz dane uniemożliwiające identyfikację osoby (czyli informacje, których nie da się wykorzystać do zidentyfikowania, kim jesteś) („Dane nieosobowe”). Niniejsza Polityka prywatności obejmuje oba typy danych i definiuje, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy każde z nich. Informacje osobowe, które od Ciebie pozyskujemy, to m.in.:
 • informacje o Twoim komputerze i Twoich wizytach oraz działaniach na naszej stronie (w tym informacje o źródle odesłania, czasie trwania sesji, przeglądanych podstronach, nawigowaniu oraz dacie wizyty);
 • informacje odnoszące się do transakcji pomiędzy Tobą a nami, przeprowadzonych na niniejszej stronie bądź w odniesieniu do niej, w tym informacje na temat dokonanych przez Ciebie zakupów naszych produktów i usług;
 • informacje podane w celu rejestracji w serwisie (w tym imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail oraz hasło);
 • informacje, które podajesz w celu subskrypcji usług naszego serwisu, powiadomień e-mail i/lub newslettera (w tym imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail oraz hasło);
 • Nie przechowujemy informacji na temat kart kredytowych, nie udostępniamy również danych klientów stronom trzecim.

  Wykorzystanie Twoich danych osobowych

  Wykorzystujemy dane osobowe, które gromadzimy po to by Twoje spotkanie z marką eve było w pełni satysfakcjonujące.

  Informacje osobowe, które od Ciebie pozyskujemy, wykorzystujemy m.in. do:

 • administrowania stroną;
 • poprawy komfortu korzystania z serwisu poprzez spersonalizowanie strony;
 • przyznania Ci dostępu do usług dostępnych w serwisie;
 • przesyłania Ci Produktów zakupionych za pośrednictwem strony oraz udostępnienia Ci usług zakupionych za pośrednictwem strony;
 • przesyłania Ci oświadczeń oraz faktur oraz pobrania od Ciebie płatności;
 • przesyłania Ci ogólnych (niemarketingowych) wiadomości handlowych;
 • przesyłania Ci wiadomości e-mail z powiadomieniami, na które w sposób wyraźny wyraziłeś zgodę;
 • przesyłania Ci informacji marketingowych dotyczących naszej działalności bądź działalności starannie wybranych stron trzecich, która naszym zdaniem mogłaby Cię zainteresować – pocztą tradycyjną bądź, jeśli wyrazisz na to osobną zgodę, elektroniczną albo za pośrednictwem podobnych technologii (w każdej chwili możesz powiadomić nas o rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych);
 • udostępniania stronom trzecim danych statystycznych na temat naszych użytkowników – bez możliwości zidentyfikowania jakiegokolwiek użytkownika na podstawie tych danych;
 • rozpatrywania zapytania i zażalenia składanych przez Ciebie lub dotyczące Ciebie, związane ze stroną;
 • W przypadku gdy podasz dane osobowe do opublikowania na naszej stronie, umieścimy je tam i użyjemy w inny sposób zgodnie z upoważnieniem, którego nam udzielisz. Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępnimy Twoich danych osobowych stronie trzeciej w celach marketingowych. Wszelkie nasze transakcje finansowe na stronie internetowej obsługuje PayPal, serwis płatności elektronicznych. Możesz zapoznać się z polityką prywatności serwisu PayPal pod adresem www.paypal.com. Dane, które udostępniamy serwisowi PayPal, ograniczają się wyłącznie do informacji niezbędnych do obsługi płatności, których dokonujesz za pośrednictwem naszej strony, oraz do obsługi zażaleń i zapytań dotyczących tych płatności.

  Płatności

  W przypadku dokonania płatności za pomocą karty kredytowej należy wprowadzić dane właściciela. Wykorzystujemy do transakcji bezpieczny system płatności i w żadnym wypadku nie przechowujemy danych wprowadzonych przez klientów.

  Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

  Podejmujemy wszelkie mieszczące się w granicach rozsądku środki techniczne i organizacyjne, by nie dopuścić do utraty, niezgodnego z przeznaczeniem użycia lub zmiany Twoich danych osobowych.

 • Pozyskane od Ciebie informacje przechowamy na bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach. Wszystkie transakcje elektroniczne kierowane przez Ciebie do nas lub od nas do Ciebie będą szyfrowane za pomocą protokołu SSL.
 • Mamy jednocześnie świadomość, że przekaz danych przez Internet nie jest bezpieczny jako taki, nie możemy wobec tego zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet
 • Spoczywa na Tobie odpowiedzialność za utrzymywanie hasła i danych użytkownika w tajemnicy. Nie będziemy domagać się od Ciebie podania hasła (oprócz momentu logowania się do serwisu).
 • Technologie reklamowe stron trzecich

  Niezależnie od korzystania z plików cookie oraz powiązanych z nimi i opisanych wyżej technologii możemy również zezwolić wybranym stronom trzecim na współtworzenie z nami reklam, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkowników i jednocześnie na gromadzenie oraz wykorzystywanie danych na temat zachowań użytkowników na naszych Stronach i/lub Serwisach (np. umożliwiając im tworzenie spersonalizowanych reklam w serwisach stron trzecich). Firmy, o których mowa, mogą dostarczać reklamy, które z kolei mogą umieszczać pliki cookie lub w inny sposób śledzić zachowania użytkownika. Firmy te mogą wykorzystać zebrane informacje o nawykach internautów, by zamieszczać spersonalizowane reklamy w rozmaitych serwisach i w produktach.

  Prawo dostępu do danych

  Możemy ujawnić Twoje dane osobowe wszystkim naszym pracownikom, kierownictwu, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie koniecznym do określonego celu, zgodnie z wytycznymi niniejszej Polityki prywatności.

  Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • w związku z dowolnym postępowaniem prawnym bądź spodziewanym postępowaniem prawnym;
 • w celu ustanowienia, wykonywania oraz ochrony naszych praw (w tym przekazywania informacji w celu ochrony przed oszustwem oraz minimalizowania ryzyka kredytowego);
 • kupującemu lub planującemu kupno firmy lub aktywów, które sprzedajemy bądź zamierzamy sprzedać;
 • osobie, co do której mamy wszelkie podstawy przypuszczać, że wystąpi do sądu bądź innej właściwej instytucji o udostępnienie tych danych, a sąd lub inna instytucja – do czego też mamy podstawy przypuszczać – rozpatrzy ten wniosek pozytywnie
 • Poza przypadkami wymienionymi w niniejszej Polityce prywatności nie udostępnimy danych osobowych stronom trzecim.

  Informacje, które gromadzimy, mogą być przechowywane i przekazywane pomiędzy wszystkimi krajami, w których działamy, tak abyśmy mogli posługiwać się tymi danymi w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

  Administrator danych

  Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za informacje zgromadzone na tej stronie jest Eve Sleep Ltd.

  Polityka prywatności

  Możemy od czasu do czasu dokonywać zmian w Polityce prywatności, zamieszczając w takim wypadku najnowszą wersję na stronie. Zaglądaj na niniejszą stronę, aby sprawdzić, czy akceptujesz wprowadzone zmiany.

  Pytania i komentarze

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź naszych procedur dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z witaj@sleepeve.pl.