Coś poszło nie tak

+

Nie możemy zrealizować tej prośby

polityka prywatności

polityka prywatności

Wstęp

Dokładamy wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego. Niniejsza polityka określa, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.

Korzystając z naszej strony internetowej oraz akceptując niniejszą politykę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z zapisami niniejszej polityki.

Niniejsza informacja o prywatności mówi o tym, jak gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane podczas korzystania z tej strony internetowej przez Ciebie, łącznie z danymi, które nam przekazujesz zapisując się do naszego newslettera, kupując produkt lub usługę, czy też biorąc udział w konkursie.
Ważne jest, aby użytkownicy zapoznali się z tą informacją o prywatności oraz innymi powiadomieniami o prywatności lub o uczciwym przetwarzaniu, jakie możemy podawać w konkretnych przypadkach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkowników, aby byli oni w pełni świadomi tego, jak i dlaczego wykorzystujemy te dane. Niniejsza informacja o prywatności stanowi uzupełnienie innych informacji w tym zakresie i nie ma na celu ich zastąpienia.

 

Jakie informacje gromadzimy?

Informacje, które od Ciebie uzyskujemy, dzielą się na dwie kategorie: dane umożliwiające identyfikację osoby („Dane osobowe”) oraz dane uniemożliwiające identyfikację osoby (czyli informacje, których nie da się wykorzystać do zidentyfikowania, kim jesteś) („Dane nieosobowe”). Niniejsza Polityka prywatności obejmuje oba typy danych i definiuje, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy każde z nich. Informacje osobowe, które od Ciebie pozyskujemy, to m.in.:

 • informacje o Twoim komputerze i Twoich wizytach oraz działaniach na naszej stronie (w tym informacje o źródle odesłania, czasie trwania sesji, przeglądanych podstronach, nawigowaniu oraz dacie wizyty);
 • informacje odnoszące się do transakcji pomiędzy Tobą a nami, przeprowadzonych na niniejszej stronie bądź w odniesieniu do niej, w tym informacje na temat dokonanych przez Ciebie zakupów naszych produktów i usług;
 • informacje podane w celu rejestracji w serwisie (w tym imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail oraz hasło);
 • informacje, które podajesz w celu subskrypcji usług naszego serwisu, powiadomień e-mail i/lub newslettera (w tym imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail oraz hasło);

Nie przechowujemy informacji na temat kart kredytowych, nie udostępniamy również danych klientów stronom trzecim. 

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe, które gromadzimy po to by Twoje spotkanie z marką eve było w pełni satysfakcjonujące.

Informacje osobowe, które od Ciebie pozyskujemy, wykorzystujemy m.in. do:

 • administrowania stroną;
 • poprawy komfortu korzystania z serwisu poprzez spersonalizowanie strony;
 • przyznania Ci dostępu do usług dostępnych w serwisie;
 • przesyłania Ci Produktów zakupionych za pośrednictwem strony oraz udostępnienia Ci usług zakupionych za pośrednictwem strony;
 • przesyłania Ci oświadczeń oraz faktur oraz pobrania od Ciebie płatności;
 • przesyłania Ci ogólnych (niemarketingowych) wiadomości handlowych;
 • przesyłania Ci wiadomości e-mail z powiadomieniami, na które w sposób wyraźny wyraziłeś zgodę;
 • przesyłania Ci informacji marketingowych dotyczących naszej działalności bądź działalności starannie wybranych stron trzecich, która naszym zdaniem mogłaby Cię zainteresować – pocztą tradycyjną bądź, jeśli wyrazisz na to osobną zgodę, elektroniczną albo za pośrednictwem podobnych technologii (w każdej chwili możesz powiadomić nas o rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych);
 • udostępniania stronom trzecim danych statystycznych na temat naszych użytkowników – bez możliwości zidentyfikowania jakiegokolwiek użytkownika na podstawie tych danych;
 • rozpatrywania zapytania i zażalenia składanych przez Ciebie lub dotyczące Ciebie, związane ze stroną;

W przypadku gdy podasz dane osobowe do opublikowania na naszej stronie, umieścimy je tam i użyjemy w inny sposób zgodnie z upoważnieniem, którego nam udzielisz. Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępnimy Twoich danych osobowych stronie trzeciej w celach marketingowych. Wszelkie nasze transakcje finansowe na stronie internetowej obsługuje PayPal, serwis płatności elektronicznych. Możesz zapoznać się z polityką prywatności serwisu PayPal pod adresem www.paypal.com. Dane, które udostępniamy serwisowi PayPal, ograniczają się wyłącznie do informacji niezbędnych do obsługi płatności, których dokonujesz za pośrednictwem naszej strony, oraz do obsługi zażaleń i zapytań dotyczących tych płatności. 

 

Dane zbiorcze i profilowanie

To tworzenie danych zbiorczych może obejmować grupowanie profili klientów według cech wspólnych, takich jak cechy demograficzne, geograficzne, psychograficzne i behawioralne, w celu usprawnienia oferowania przez nas odpowiednich produktów i usług w oparciu o Twoje cechy demograficzne, geograficzne, psychograficzne i behawioralne.

Nieudostępnienie danych osobowych

W przypadku nieudostępnienia danych osobowych w sytuacji, gdy zbieramy te dane w związku z wymogami prawnymi lub warunkami umowy zawartej z Tobą, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub którą chcemy zawrzeć z Tobą (np. dostarczyć Ci produktów i usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, którą u nas zamawiasz, o czym powiadomimy Cię, kiedy zaistnieje taka sytuacja.

CELE WYKORZYSTANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W poniższej tabeli zestawiliśmy opis wszystkich sposobów planowanego wykorzystania Twoich danych osobowych oraz podstawę prawną tego wykorzystania. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze prawnie uzasadnione interesy.

Proszę zauważyć, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z więcej niż jedną podstawą prawną w zależności od konkretnego celu wykorzystania tych danych. [Skontaktuj się z nami], jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o konkretnej podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Cel/działanie Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania, w tym prawnie uzasadniony interes
Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

Wykonanie zawartej z Tobą umowy  

Aby przetworzyć i dostarczyć Twoje zamówienie, w tym:

(a) Zarządzać płatnościami i opłatami

(b) Odebrać i odzyskać należne nam pieniądze

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane finansowe

(d) Dane dot. transakcji

(e) Dane dot. marketingu i komunikacj

(a) Wykonanie zawartej z Tobą umowy

(b) Konieczność na cele naszych uzasadnionych interesów (aby odzyskać należny nam dług)


  

Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą, w tym:

(a) Informować Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności

(b) Poprosić Cię o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane dot. profilu

(d) Dane dot. marketingu i komunikacji


  

(a) Wykonanie zawartej z Tobą umowy

(b) Konieczność wypełnienie zobowiązań prawnych

(c) Konieczność na cele naszych uzasadnionych interesów (aby aktualizować naszą dokumentację i badać wykorzystanie naszych produktów/usług przez klientów)


Aby umożliwić Ci udział w losowaniu nagród, konkursie lub ankiecie  

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane dot. profilu

(d) Dane dot. korzystania

(e Dane dot. marketingu i komunikacj

(a) Wykonanie zawartej z Tobą umowy

(b) Konieczność na cele naszych uzasadnionych interesów (aby badać wykorzystanie naszych produktów/usług przez klientów, aby je ulepszać i rozwijać naszą działalność)

Aby administrować naszą działalnością oraz niniejszą stroną internetową i chronić je (w tym rozwiązywać problemy, analizować dane, testować, utrzymywać system, udzielać wsparcia, tworzyć raporty i hostować dane)

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Informacje techniczne

(a) Konieczność na cele naszych uzasadnionych interesów (aby prowadzić naszą działalność, dostarczać usługi administracyjne i IT, zapewniać bezpieczeństwo sieci, zapobiegać oszustwom oraz w okolicznościach zmiany organizacji działalności i struktury grupy)

(b) Konieczność wypełnienia zobowiązań prawnych

Aby dostarczać odpowiednie dla Ciebie treści i reklamy na stronie internetowej oraz mierzyć i poznawać skuteczność prezentowanych reklam

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane dot. profilu

(d) Dane dot. korzystania

(e) Dane dot. marketingu i komunikacji

(f) Informacje techniczne


  
Konieczność na cele naszych uzasadnionych interesów (aby badać wykorzystanie naszych produktów/usług przez klientów, aby je ulepszać i rozwijać naszą działalność oraz ulepszać naszą strategię marketingową)
Aby wykorzystać analizę danych w celu usprawnienia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń, w tym profilowania klientów

(a) Informacje techniczne

(b) Dane dot. korzystania

Konieczność na cele naszych uzasadnionych interesów (aby określić rodzaje klientów naszych produktów i usług, aby aktualizować i uzupełniać o odpowiednie treści naszą stronę internetową, aby rozwijać naszą działalność i ulepszać naszą strategię marketingową)
Aby przekazywać Ci sugestie i rekomendować produkty lub usługi, którymi możesz być zainteresowany

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Informacje techniczne

(d) Dane dot. korzystania

(e) Dane dot. profilu

Konieczność na cele naszych uzasadnionych interesów (aby ulepszać nasze produkty/usługi i rozwijać naszą działalność)

Płatności

W przypadku dokonania płatności za pomocą karty kredytowej należy wprowadzić dane właściciela. Wykorzystujemy do transakcji bezpieczny system płatności i w żadnym wypadku nie przechowujemy danych wprowadzonych przez klientów.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podejmujemy wszelkie mieszczące się w granicach rozsądku środki techniczne i organizacyjne, by nie dopuścić do utraty, niezgodnego z przeznaczeniem użycia lub zmiany Twoich danych osobowych.

Pozyskane od Ciebie informacje przechowamy na bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach. Wszystkie transakcje elektroniczne kierowane przez Ciebie do nas lub od nas do Ciebie będą szyfrowane za pomocą protokołu SSL.


Mamy jednocześnie świadomość, że przekaz danych przez Internet nie jest bezpieczny jako taki, nie możemy wobec tego zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.


Spoczywa na Tobie odpowiedzialność za utrzymywanie hasła i danych użytkownika w tajemnicy. Nie będziemy domagać się od Ciebie podania hasła (oprócz momentu logowania się do serwisu).

Technologie reklamowe stron trzecich

Niezależnie od korzystania z plików cookie oraz powiązanych z nimi i opisanych wyżej technologii możemy również zezwolić wybranym stronom trzecim na współtworzenie z nami reklam, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkowników i jednocześnie na gromadzenie oraz wykorzystywanie danych na temat zachowań użytkowników na naszych Stronach i/lub Serwisach (np. umożliwiając im tworzenie spersonalizowanych reklam w serwisach stron trzecich). Firmy, o których mowa, mogą dostarczać reklamy, które z kolei mogą umieszczać pliki cookie lub w inny sposób śledzić zachowania użytkownika. Firmy te mogą wykorzystać zebrane informacje o nawykach internautów, by zamieszczać spersonalizowane reklamy w rozmaitych serwisach i w produktach.

Prawo dostępu do danych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe wszystkim naszym pracownikom, kierownictwu, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie koniecznym do określonego celu, zgodnie z wytycznymi niniejszej Polityki prywatności.

Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
w związku z dowolnym postępowaniem prawnym bądź spodziewanym postępowaniem prawnym;
w celu ustanowienia, wykonywania oraz ochrony naszych praw (w tym przekazywania informacji w celu ochrony przed oszustwem oraz minimalizowania ryzyka kredytowego);
kupującemu lub planującemu kupno firmy lub aktywów, które sprzedajemy bądź zamierzamy sprzedać;
osobie, co do której mamy wszelkie podstawy przypuszczać, że wystąpi do sądu bądź innej właściwej instytucji o udostępnienie tych danych, a sąd lub inna instytucja – do czego też mamy podstawy przypuszczać – rozpatrzy ten wniosek pozytywnie
 

Poza przypadkami wymienionymi w niniejszej Polityce prywatności nie udostępnimy danych osobowych stronom trzecim.

Informacje, które gromadzimy, mogą być przechowywane i przekazywane pomiędzy wszystkimi krajami, w których działamy, tak abyśmy mogli posługiwać się tymi danymi w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

DODATKOWE INFORMACJE

ZAZWYCZAJ NIE POBIERAMY OPŁAT

Nie będziesz musiał płacić za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innego prawa). Niemniej jednak, możemy pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoje żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić zastosowania się do Twojej prośby.

JAKICH INFORMACJI MOŻEMY POTRZEBOWAĆ

Możemy poprosić Cię o udzielenie konkretnych informacji, aby potwierdzić Twoją tożsamość i upewnić się, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych (lub do skorzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa, który ma na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dalsze informacje w związku z prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

CZAS NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI

Staramy się udzielać odpowiedzi na wszystkie uzasadnione zapytania w przeciągu miesiąca. W niektórych przypadkach możemy potrzebować więcej czasu, jeżeli Twoje zapytanie będzie wyjątkowo skomplikowane lub jeżeli złożysz kilka zapytań. W takiej sytuacji będziemy informować Cię na bieżąco.

SKARGI

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Biura Informacji Publicznej (Information Commissioner's Office, ICO), organu nadzorczego w Wielkiej Brytanii w zakresie ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za szansę rozwiązania Twojego problemu zanim zwrócisz się do ICO. Prosimy więc o skontaktowanie się z nami w pierwszej kolejności

PRZECHOWYWANIE DANYCH
 

JAK DŁUGO MOJE DANE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby spełnić cele, dla których zostały one zebrane, w tym aby spełnić wymogi prawne, sprawozdawcze i księgowe.

W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter oraz stopień wrażliwości, potencjalne ryzyko szkody wynikłej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych, cel, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe i to, czy jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel w inny sposób, jak również obowiązujące wymogi prawne.

Szczegóły odnośnie okresów przechowywania różnych danych osobowych są [dostępne w naszej polityce przechowywania danych, którą możesz otrzymać poprzez [WSTAW SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI]

W pewnych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe (tak, aby nie można już było ich powiązać z Tobą) dla celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać te dane bez ograniczenia czasowego nie informując Cię o tym.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za informacje zgromadzone na tej stronie jest Eve Sleep Ltd.

Polityka prywatności

Możemy od czasu do czasu dokonywać zmian w Polityce prywatności, zamieszczając w takim wypadku najnowszą wersję na stronie. Zaglądaj na niniejszą stronę, aby sprawdzić, czy akceptujesz wprowadzone zmiany.

Pytania i komentarze

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź naszych procedur dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z witaj@sleepeve.pl.

Kupuj bezpiecznie

Wygodne metody płatności

Szybka dostawa