Pytania Opinie O Nas Próba Domowa Poduszka Materac
Materac Poduszka Próba Domowa Pytania Opinie O Nas

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego. Niniejsza polityka określa, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z naszej strony internetowej oraz akceptując niniejszą politykę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z zapisami niniejszej polityki.

Jakie informacje gromadzimy?

Informacje, które od Ciebie uzyskujemy, dzielą się na dwie kategorie: dane umożliwiające identyfikację osoby („Dane osobowe”) oraz dane uniemożliwiające identyfikację osoby (czyli informacje, których nie da się wykorzystać do zidentyfikowania, kim jesteś) („Dane nieosobowe”). Niniejsza Polityka prywatności obejmuje oba typy danych i definiuje, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy każde z nich.

Informacje osobowe, które od Ciebie pozyskujemy, to m.in.:

 • informacje o Twoim komputerze i Twoich wizytach oraz działaniach na naszej stronie (w tym informacje o źródle odesłania, czasie trwania sesji, przeglądanych podstronach, nawigowaniu oraz dacie wizyty);
 • informacje odnoszące się do transakcji pomiędzy Tobą a nami, przeprowadzonych na niniejszej stronie bądź w odniesieniu do niej, w tym informacje na temat dokonanych przez Ciebie zakupów naszych produktów i usług;
 • informacje podane w celu rejestracji w serwisie (w tym imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail oraz hasło);
 • informacje, które podajesz w celu subskrypcji usług naszego serwisu, powiadomień e-mail i/lub newslettera (w tym imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail oraz hasło);
 • wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się nam przekazać.

Nie przechowujemy informacji na temat kart kredytowych, nie udostępniamy również danych klientów stronom trzecim.

Pliki cookie

Pliki cookie zawierają informacje przekazywane z serwera do przeglądarki internetowej i przez nią przechowywane. Za każdym razem, kiedy przeglądarka wywołuje stronę, informacje te przesyłane są ponownie do serwera. Pozwala to serwerowi zidentyfikować i śledzić przeglądarkę.

Na naszej stronie możemy wykorzystywać zarówno pliki cookie „sesyjne”, jak i pliki cookie „stałe”. „Sesyjnych” plików cookie używać będziemy do monitorowania Twojej aktywności w trakcie nawigacji po stronie. „Stałe” pliki cookie pozwolą stronie rozpoznać Cię, gdy nas ponownie odwiedzisz. „Sesyjne” pliki cookie zostaną usunięte z Twojego komputera, gdy zamkniesz przeglądarkę, „stałe” pliki cookie pozostaną na dysku Twojego komputera do czasu aż je skasujesz bądź do czasu określonego w ich parametrach jako data wygaśnięcia.

Nasze serwisy reklamowe/obsługujące płatności także mogą tworzyć u Ciebie pliki cookie.

Większość przeglądarek umożliwia usunięcie wszystkich plików cookie, część z nich pozwala na usunięcie wyłącznie plików cookie stron trzecich. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer możesz zablokować wszystkie pliki cookie, wybierając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność” i ustawiając suwak na pozycji „Zablokuj wszystkie pliki cookies”. Zablokowanie wszystkich plików cookie ograniczy jednak funkcjonalność wielu stron internetowych, w tym także niniejszej.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem niniejszej strony internetowej zostaną wykorzystane w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności bądź w odpowiednich obszarach strony internetowej.

Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do:

 • administrowania stroną;
 • poprawy komfortu korzystania z serwisu poprzez spersonalizowanie strony;
 • przyznania Ci dostępu do usług dostępnych w serwisie;
 • przesyłania Ci Produktów zakupionych za pośrednictwem strony oraz udostępnienia Ci usług zakupionych za pośrednictwem strony;
 • przesyłania Ci oświadczeń oraz faktur oraz pobrania od Ciebie płatności;
 • przesyłania Ci ogólnych (niemarketingowych) wiadomości handlowych;
 • przesyłania Ci wiadomości e-mail z powiadomieniami, na które w sposób wyraźny wyraziłeś zgodę;
 • przesyłania Ci informacji marketingowych dotyczących naszej działalności bądź działalności starannie wybranych stron trzecich, która naszym zdaniem mogłaby Cię zainteresować – pocztą tradycyjną bądź, jeśli wyrazisz na to osobną zgodę, elektroniczną albo za pośrednictwem podobnych technologii (w każdej chwili możesz powiadomić nas o rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych);
 • udostępniania stronom trzecim danych statystycznych na temat naszych użytkowników – bez możliwości zidentyfikowania jakiegokolwiek użytkownika na podstawie tych danych;
 • rozpatrywać zapytania i zażalenia składane przez lub dotyczące Ciebie, związane ze stroną;
 • oraz w innych celach.

W przypadku gdy podasz dane osobowe do opublikowania na naszej stronie, umieścimy je tam i użyjemy w inny sposób zgodnie z upoważnieniem, którego nam udzielisz.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępnimy Twoich danych osobowych stronie trzeciej w celach marketingowych.

Wszelkie nasze transakcje finansowe na stronie internetowej obsługuje PayPal, serwis płatności elektronicznych. Możesz zapoznać się z polityką prywatności serwisu PayPal pod adresem www.paypal.com. Dane, które udostępniamy serwisowi PayPal, ograniczają się wyłącznie do informacji niezbędnych do obsługi płatności, których dokonujesz za pośrednictwem naszej strony, oraz do obsługi zażaleń i zapytań dotyczących tych płatności.

Ujawnienie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe wszystkim naszym pracownikom, kierownictwu, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie koniecznym do określonego celu, zgodnie z wytycznymi niniejszej Polityki prywatności.

Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;;
w związku z dowolnym postępowaniem prawnym bądź spodziewanym postępowaniem prawnym;
w celu ustanowienia, wykonywania oraz ochrony naszych praw (w tym przekazywania informacji w celu ochrony przed oszustwem oraz minimalizowania ryzyka kredytowego);
kupującemu lub planującemu kupno firmy lub aktywów, które sprzedajemy bądź zamierzamy sprzedać;
osobie, co do której mamy wszelkie podstawy przypuszczać, że wystąpi do sądu bądź innej właściwej instytucji o udostępnienie tych danych, a sąd lub inna instytucja – do czego też mamy podstawy przypuszczać – rozpatrzy ten wniosek pozytywnie

Poza przypadkami wymienionymi w niniejszej Polityce prywatności nie udostępnimy danych osobowych stronom trzecim.

Przekazanie danych za granicę

Informacje, które gromadzimy, mogą być przechowywane i przekazywane pomiędzy wszystkimi krajami, w których działamy, tak abyśmy mogli posługiwać się tymi danymi w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podejmujemy wszelkie mieszczące się w granicach rozsądku środki techniczne i organizacyjne, by nie dopuścić do utraty, niezgodnego z przeznaczeniem użycia lub zmiany Twoich danych osobowych.

Pozyskane od Ciebie informacje przechowamy na bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach. Wszystkie transakcje elektroniczne kierowane przez Ciebie do nas lub od nas do Ciebie będą szyfrowane za pomocą protokołu SSL.

Mamy jednocześnie świadomość, że przekaz danych przez Internet nie jest bezpieczny jako taki, nie możemy wobec tego zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

Spoczywa na Tobie odpowiedzialność za utrzymywanie hasła i danych użytkownika w tajemnicy. Nie będziemy domagać się od Ciebie podania hasła (oprócz momentu logowania się do serwisu).

Zmiany w Polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu dokonywać zmian w Polityce prywatności, zamieszczając w takim wypadku najnowszą wersję na stronie. Zaglądaj na niniejszą stronę, aby sprawdzić, czy akceptujesz wprowadzone zmiany.

Możemy również informować Cię o zmianach w Polityce prywatności pocztą elektroniczną.

Twoje prawa

Masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Decyzja o udostępnieniu danych uzależniona jest od odpowiedniego potwierdzenia tożsamości (w tym wypadku akceptujemy zwykle fotokopię paszportu poświadczoną notarialnie lub przez bank wraz z oryginałem rachunku za media z Twoim aktualnym adresem).

Możemy odmówić udzielenia informacji przez okres określony przez przepisy prawa.

W dowolnym momencie możesz zażądać od nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych w celach marketingowych. W praktyce możesz albo wyrazić zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych, albo uzyskasz od nas możliwość wycofania zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych.

Serwisy internetowe stron trzecich

Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie bierzemy odpowiedzialności za polityki prywatności ani zasady obowiązujące w serwisach stron trzecich.

Aktualizowanie danych

Prosimy o informację, jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które przechowujemy, wymagają wprowadzenia poprawek lub uaktualnienia.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź naszych procedur dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem działu helpdesk.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za informacje zgromadzone na tej stronie jest Eve Sleep Ltd.

Narzędzia analityczne

Wykorzystujemy narzędzia analityczne i inne technologie opracowane przez strony trzecie, m.in. Google Analytics oraz DoubleClick Cookies, do gromadzenia nieosobowych danych w formie parametrów dotyczących użytkowania i użytkowników, podczas gdy korzystasz z naszych Stron i/lub Serwisów online.

Wspomniane narzędzia i technologie służą do gromadzenia i analizy określonych typów danych, m.in. plików cookie, adresów IP, danych identyfikacyjnych urządzeń i oprogramowania, adresów URL wejściowych i wyjściowych, informacji o działaniach na stronie, parametrów i statystyk korzystania z funkcji, historii użytkowania i zakupów, adresów MAC, unikalnych ID urządzeń mobilnych oraz innych podobnych informacji.

Będące stroną trzecią firmy analityczne, które gromadzą informację na naszych Stronach i/lub Serwisach oraz innych produktach i/lub serwisach internetowych mogą łączyć je z informacjami gromadzonymi przez nie niezależnie na innych stronach i/lub internetowych bądź mobilnych produktach i usługach związanych z Twoimi aktywnościami w ich sieci stron internetowych, a także/lub produktów i usług mobilnych. Wiele z tych firm gromadzi dane na podstawie ich własnych polityk prywatności.

Optymalizacja

Wykorzystujemy informacje o Tobie, w tym dane osobowe, statystyki zachowań na stronie i inne dane nieosobowe, aby administrować, udostępniać, udoskonalać i dbać o poprawne funkcjonowanie naszej Strony i Serwisów, tworzyć nowe produkty i usługi, przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom, dostosowywać reklamy i inne treści do Twoich potrzeb oraz do innych celów związanych z administrowaniem i prowadzeniem działalności biznesowej.

Reklama

Wykorzystujemy Twoje dane, w tym dane osobowe, statystyki zachowań na stronie, dane geolokalizacji, dane demograficzne oraz preferencje marketingowe, aby dostosować reklamy oraz ich wyświetlanie, jak również innych treści, do Twoich potrzeb.

Technologie reklamowe stron trzecich

Niezależnie od korzystania z plików cookie oraz powiązanych z nimi i opisanych wyżej technologii możemy również zezwolić wybranym stronom trzecim na współtworzenie z nami reklam, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkowników i jednocześnie na gromadzenie oraz wykorzystywanie danych na temat zachowań użytkowników na naszych Stronach i/lub Serwisach (np. umożliwiając im tworzenie spersonalizowanych reklam w serwisach stron trzecich).

Firmy, o których mowa, mogą dostarczać reklamy, które z kolei mogą umieszczać pliki cookie lub w inny sposób śledzić zachowania użytkownika. Firmy te mogą wykorzystać zebrane informacje o nawykach internautów, by zamieszczać spersonalizowane reklamy w rozmaitych serwisach i w produktach.

Kupuj bezpiecznie

Wygodna transakcja

Szybka dostawa