Coś poszło nie tak

+

Nie możemy zrealizować tej prośby

10 lat gwarancji na materac eve

Cieszymy się, że możemy zaproponować Ci aż 10 lat gwarancji na materac eve. Jesteśmy pewni jakości produktu, który Ci proponujemy i przekonani, że produkty eve spełniają najwyższe standardy w przypadku użytku domowego.

Poniższa gwarancja jest całkowicie bezpłatna i jest rozszerzeniem Twoich praw wynikających z obowiązującego prawa. 10-letnia gwarancja działa zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

Co obejmuje gwarancja?

Twoja gwarancja obejmuje:

 • Zmiany fizyczne, w wyniku których widoczne są wgłębienia większe niż 2,5 cm, pod warunkiem, że wgłębienia nie wynikają z niewłaściwego użytkowania materaca opisanego w FAQ;
 • Wady fizyczne materaca powodujące rozerwania z boku materaca, a także rozszczelnienie lub rozdzielenie pianki, które nie wynikają z nieprawidłowego użytkowania materaca;
 • Wady zamka błyskawicznego lub tkanin pokrowca materaca. Wady te nie upoważniają do wymiany materaca, jedynie do wymiany pokrowca;
 • Uszkodzenia materaca wynikające z transportu, zgłoszone w momencie jego otrzymania.
 • Prosimy, zatrzymaj kopię swojego zamówienia, jako dowód zakupu w przypadku postępowania gwarancyjnego. Będzie ona niezbędna, jeżeli zdecydujesz się zareklamować swój towar. Prosimy, pamiętaj również, że do korzystania z gwarancji ma prawo tylko pierwszy i oryginalny nabywca produktu eve. Odsprzedanie ich sprawi, że gwarancja przestaje obowiązywać.

  Czego nie obejmuje gwarancja?

  Twoja reklamacja nie jest objęta gwarancją jeśli nie dotyczy żadnej z sytuacji wyszczególnionych w sekcji “Co obejmuje gwarancja”. Przykładowo, gwarancją nie są objęte rzeczy wymienione poniżej (mogą istnieć inne rzeczy, które nie są tu wymienione):

 • Normalne zmniejszenie się twardości najwyższej pianki, która nie wpływa na jakość korzystania z materaca i jest zjawiskiem normalnym. Obejmuje ono ugięcia mniejsze od 2,5 cm, co zostało wyszczególnione w FAQ;
 • Zniszczenia powstałe w wyniku użytkowania materaca takie jak podrapania, zalania;
 • Niedopasowanie do osobistych oczekiwań;
 • Przeznaczenie inne, niż do użytku domowego;
 • Wykorzystanie, które nie jest w zgodzie z opisem zawartym w sekcji FAQ;
 • Użycie siły lub zniszczenie materaca, które powodują wady, takie jak spalenie, rozdarcie, nacięcia, plamy;
 • Ekspozycja materaca na niskie temperatury przez dłuższy okres, co może powodować trwałe uszkodzenie produktu;
 • Pleśń, bród, zapach wynikające z niedbałości o materac. Więcej informacji na ten temat znajduje się w FAQ;
 • Reklamacja, która nie dotyczy oryginalnie nabytego produktu;
 • Każdy materac (wyprodukowany przez eve lub nie) sprzedawany przez dystrybutora, który nie jest autoryzowanym sprzedawcą eve;
 • Zwroty materaca, który nie został otwarty w ciągu miesiąca od daty dostarczenia;
 • Każdy materac, którego dotyczą sformułowania "jest jak", "wstępnie przygotowany", "regenerowany", "używany", "zwrócony", "odnowiony" lub inne, oznacza, że materac nie jest "nowy" lub "pierwszej jakości", czyli został wcześniej zakupiony lub użytkowany przez kogoś innego;
 • Wymiana materaca eve z powodu pęknięć osłonki pianki materaca lub wadliwego pokrowca (w przypadku, gdy uszkodzony jest jedynie pokrowiec, zastrzegamy sobie prawo do wymiany wyłącznie pokrowca, a nie całego materaca);
 • Reklamacje, które nie zostały zgłoszone oficjalnie przez kontakt mailowy podany na stronie witaj@sleepeve.pl;
 • Reklamacje, które są niezgodne z procedurą postępowania opisaną w gwarancji "Co należy zrobić, by zgłosić reklamację w ramach gwarancji".
 • Od kiedy obowiązuje gwarancja?

  Gwarancja obowiązuje od dnia doręczenia produktów i jest ważna przez kolejne 10 lat od tej daty.

  Co należy zrobić, aby zgłosić reklamację w ramach gwarancji?

  Jeśli uważasz, że jest to wada objęta gwarancją, należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta który:

 • Poprosi Cię o potwierdzenie zamówienia, jako dowód zakupu;
 • Poprosi o opis i udokumentowanie wady, która Twoim zdaniem jest objęta gwarancją;
 • Poprosi o przesłanie zdjęć produktu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie znajdują się wady.
  Opóźnienie związane z przesyłaniem zdjęć może sprawić, że gwarancja zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie lub nie zostanie w ogóle rozpatrzona.
 • Na podstawie przesłanych informacji, zespół obsługi klienta eve zdecyduje, czy eve pokryje koszty przesyłki i ewentualnie związane z reklamacją testy, które mogą wiązać się z wysłaniem produktu do technologa, biorąc pod uwagę zasadność Twojej reklamacji i przedstawione dowody.

  Jeśli eve nie pokryje kosztów a Ty zdecydujesz się zrobić to na własną rękę w przypadku uznania reklamacji, eve zwróci uzasadnione koszty transportu i ewentualnych badań zorganizowanych przez Ciebie ( pod warunkiem przedstawienia dowodu, że takie koszty są kwalifikowalne).

  Oczywiście, zorganizujemy odbiór wadliwego produktyu albo wysyłkę do Ciebie nowego zamówienia.

  Co jeśli masz ważne roszczenie z tytułu gwarancji i chcesz otrzymać najnowszą wersję produktu?

  Jeśli twój produkt objęty jest gwarancją i chcesz go zastąpić droższą alternatywą, napisz do nas na adres witaj@sleepeve.pl. Będziesz musiał zapłacić różnicę między pierwotną ceną zakupu, a ceną najnowszej wersji produktu.

  Jaką gwarancję mają zastąpione lub naprawione produkty?

  Każdy wymieniony lub naprawiony produkt, który możesz otrzymać po pomyślnym rozpatrzeniu roszczenia z tytułu tej gwarancji, podlega tej samej ograniczonej gwarancji co oryginalny zakup i zachowuje oryginalny okres gwarancji - tj. 3 lata od daty dostarczenia oryginalnego produktu. Na przykład, jeśli otrzymasz wymieniony lub naprawiony produkt, który ma ten sam styl i cenę co oryginał, okres gwarancji na wymieniony lub naprawiony produkt rozpoczyna się od daty dostarczenia oryginalnego zakupu.

  Kto świadczy usługi gwarancyjne i gdzie należy wysłać pościel i inne przedmioty objęte gwarancją?

  Gwarancja obsługiwana jest przez:

  Eve Sleep PLC, 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

  Proszę skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta pod witaj@sleepeve.pl, aby rozpocząć proces reklamacji. Inne formy zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

  Biuro obsługi klienta zaaranżuje odbiór wadliwych mebli z miejsca wskazanego przez Klienta na terenie kraju, z którego złożone zostało oryginalne zamówienie.

  3 lat gwarancji na pościel z wypełnieniem eve

  Cieszymy się, że możemy zaproponować Ci aż 3 lata gwarancji na pościel z wypełnieniem. Jesteśmy pewni jakości produktu, który Ci proponujemy i przekonani, że produkty eve spełniają najwyższe standardy w przypadku użytku domowego.

  Poniższa gwarancja jest całkowicie bezpłatna i jest rozszerzeniem Twoich praw wynikających z obowiązującego prawa. 3-letnia gwarancja działa zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

  Co obejmuje gwarancja?

  Twoja gwarancja obejmuje:

 • Wypełnianie wydobywające się z produktu, migracja lub zbrylanie wypełnienia, którego nie można naprawić za pomocą wtłaczania z powrotem;
 • Jakakolwiek fizyczna skaza poduszki, która powoduje pękanie lub pękanie materiału piankowego, pod warunkiem, że poduszka nie została niewłaściwie wykonana;
 • Dotyczy tylko pokrowca poduszki, każdej wady fabrycznej w zamku lub tkaniny pokrowca. Wada odnosząca się do samego pokrowca nie uprawnia do wymiany poduszki, tylko pokrowca.
 • Uszkodzenia poppera / guzika;
 • Wszelkie wady produkcyjne dotyczące materiałów lub wykonania produktu;
 • Prosimy, zatrzymaj kopię swojego zamówienia, jako dowód zakupu w przypadku postępowania gwarancyjnego. Będzie ona niezbędna, jeżeli zdecydujesz się zareklamować swój towar. Prosimy, pamiętaj również, że do korzystania z gwarancji ma prawo tylko pierwszy i oryginalny nabywca produktu eve. Odsprzedanie ich sprawi, że gwarancja przestaje obowiązywać.

  Czego nie obejmuje gwarancja?

  Twoja reklamacja nie jest objęta gwarancją jeśli nie dotyczy żadnej z sytuacji wyszczególnionych w sekcji “Co obejmuje gwarancja”. Przykładowo, gwarancją nie są objęte rzeczy wymienione poniżej (mogą istnieć inne rzeczy, które nie są tu wymienione):

 • Wszelkie normalne zużycie materiałów;
 • Preferencje dotyczące komfortu;
 • Normalny wzrost zmiękczenia i zbicia materiału;
 • Użycie inne, niż normalne domowe.
 • Nadużycie fizyczne lub uszkodzenie produktu, które powoduje defekty, takie jak przepalenie, rozdarcia, uszkodzenia lub plamy;
 • Narażenie na niską temperaturę, które powoduje rozerwanie lub trwałe odkształcenie materiałów;.
 • Pleśń, zabrudzenia lub zapachy wynikające ze złej pielęgnacji produktu.
 • Pościel (wyprodukowaną przez eve lub nie) sprzedawane przez dystrybutora, który nie jest autoryzowanym sprzedawcą eve.
 • Reklamacja, która nie dotyczy oryginalnie nabytego produktu;
 • Pościel, której dotyczą sformułowania "jest jak", "wstępnie przygotowana", "regenerowana", "używana", "zwrócona", "odnowiona" lub inne, oznacza, że pościel nie jest "nowa" lub "pierwszej jakości", czyli został wcześniej zakupiona lub użytkowana przez kogoś innego.
 • Każde postępowanie gwarancyjne, które nie jest rozpoczęte poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres witaj@sleepeve.pl;
 • Każde postępowanie gwarancyjne, które nie przebiega zgodnie z procedurami reklamacji, opisanymi w zakładce “Co należy zrobić, aby zgłosić reklamację w ramach gwarancji?”
 • Od kiedy obowiązuje gwarancja?

  Gwarancja obowiązuje od dnia doręczenia produktów i jest ważna przez kolejne 3 lata od tej daty.

  Co należy zrobić, aby zgłosić reklamację w ramach gwarancji?

  Jeśli uważasz, że jest to wada objęta gwarancją, należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta który:

 • Poprosi Cię o potwierdzenie zamówienia, jako dowód zakupu;
 • Poprosi o opis i udokumentowanie wady, która Twoim zdaniem jest objęta gwarancją;
 • Poprosi o przesłanie zdjęć produktu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie znajdują się wady.
  Opóźnienie związane z przesyłaniem zdjęć może sprawić, że gwarancja zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie lub nie zostanie w ogóle rozpatrzona.
 • Na podstawie przesłanych informacji, zespół obsługi klienta eve zdecyduje, czy eve pokryje koszty przesyłki i ewentualnie związane z reklamacją testy, które mogą wiązać się z wysłaniem produktu do technologa, biorąc pod uwagę zasadność Twojej reklamacji i przedstawione dowody.

  Jeśli eve nie pokryje kosztów a Ty zdecydujesz się zrobić to na własną rękę w przypadku uznania reklamacji, eve zwróci uzasadnione koszty transportu i ewentualnych badań zorganizowanych przez Ciebie ( pod warunkiem przedstawienia dowodu, że takie koszty są kwalifikowalne).

  Oczywiście, zorganizujemy odbiór wadliwego produktyu albo wysyłkę do Ciebie nowego zamówienia.

  Co jeśli masz ważne roszczenie z tytułu gwarancji i chcesz otrzymać najnowszą wersję produktu?

  Jeśli twój produkt objęty jest gwarancją i chcesz go zastąpić droższą alternatywą, napisz do nas na adres witaj@sleepeve.pl. Będziesz musiał zapłacić różnicę między pierwotną ceną zakupu, a ceną najnowszej wersji produktu.

  Jaką gwarancję mają zastąpione lub naprawione produkty?

  Każdy wymieniony lub naprawiony produkt, który możesz otrzymać po pomyślnym rozpatrzeniu roszczenia z tytułu tej gwarancji, podlega tej samej ograniczonej gwarancji co oryginalny zakup i zachowuje oryginalny okres gwarancji - tj. 3 lata od daty dostarczenia oryginalnego produktu. Na przykład, jeśli otrzymasz wymieniony lub naprawiony produkt, który ma ten sam styl i cenę co oryginał, okres gwarancji na wymieniony lub naprawiony produkt rozpoczyna się od daty dostarczenia oryginalnego zakupu.

  Kto świadczy usługi gwarancyjne i gdzie należy wysłać pościel i inne przedmioty objęte gwarancją?

  Gwarancja obsługiwana jest przez:

  Eve Sleep PLC, 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

  Proszę skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta pod witaj@sleepeve.pl, aby rozpocząć proces reklamacji. Inne formy zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

  Biuro obsługi klienta zaaranżuje odbiór wadliwych mebli z miejsca wskazanego przez Klienta na terenie kraju, z którego złożone zostało oryginalne zamówienie.

  5 lat gwarancji na meble eve

  Cieszymy się, że możemy zaproponować Ci aż 5 lat gwarancji na meble. Jesteśmy pewni jakości produktu, który Ci proponujemy i przekonani, że produkty eve spełniają najwyższe standardy w przypadku użytku domowego.

  Poniższa gwarancja jest całkowicie bezpłatna i jest rozszerzeniem Twoich praw wynikających z obowiązującego prawa. 5-letnia gwarancja działa zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

  Co obejmuje gwarancja?

  Twoja gwarancja obejmuje:

  • Wady produkcyjne mebli;
  • Wady wiązane z konstrukcją drewna, takie jak pęknięcia w drewnie i rozszczelnienie listew w stelażu;
  • Pęknięcie listew sprężynujących
  • Uszkodzenia materiału, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone w czasie 2 tygodni.
  • Prosimy, zatrzymaj kopię swojego zamówienia, jako dowód zakupu w przypadku postępowania gwarancyjnego. Będzie ona niezbędna, jeżeli zdecydujesz się zareklamować swój towar. Prosimy, pamiętaj również, że do korzystania z gwarancji ma prawo tylko pierwszy i oryginalny nabywca produktu eve. Odsprzedanie ich sprawi, że gwarancja przestaje obowiązywać.

   Czego nie obejmuje gwarancja?

   Twoja reklamacja nie jest objęta gwarancją jeśli nie dotyczy żadnej z sytuacji wyszczególnionych w sekcji “Co obejmuje gwarancja”. Przykładowo, gwarancją nie są objęte rzeczy wymienione poniżej (mogą istnieć inne rzeczy, które nie są tu wymienione):

  • Zwilgotnienie drewna wynikłe z niewłaściwego dbania o nie;
  • Celowe uszkodzenia mebla lub te, wynikające z używania go w warunkach innych, niż domowe;
  • Uszkodzenia mebla będące wynikiem nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
  • Zabrudzenia mebla (np. przez błoto czy zwierzęta). W takiej sytuacji możemy odmówić odebrania produktu;Meble (wyprodukowane przez eve lub nie) sprzedawane przez dystrybutora, który nie jest autoryzowanym sprzedawcą eve.
  • Reklamacja, która nie dotyczy oryginalnie nabytego produktu;
  • Meble, których dotyczą sformułowania "jest jak", "wstępnie przygotowane", "regenerowane", "używane", "zwrócone", "odnowione" lub inne, oznacza, że tekstylia nie są "nowe" lub "pierwszej jakości", czyli został wcześniej zakupiona lub użytkowana przez kogoś innego.
  • Każde postępowanie gwarancyjne, które nie jest rozpoczęte poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres witaj@sleepeve.pl;
  • Każde postępowanie gwarancyjne, które nie przebiega zgodnie z procedurami reklamacji, opisanymi w zakładce “Co należy zrobić, aby zgłosić reklamację w ramach gwarancji?”
  • Od kiedy obowiązuje gwarancja?

   Gwarancja obowiązuje od dnia doręczenia produktów i jest ważna przez kolejne 5 lat od tej daty.

   Co należy zrobić, aby zgłosić reklamację w ramach gwarancji?

   Jeśli uważasz, że jest to wada objęta gwarancją, należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta który:

  • Poprosi Cię o potwierdzenie zamówienia, jako dowód zakupu;
  • Poprosi o opis i udokumentowanie wady, która Twoim zdaniem jest objęta gwarancją;
  • Poprosi o przesłanie zdjęć produktu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie znajdują się wady.
   Opóźnienie związane z przesyłaniem zdjęć może sprawić, że gwarancja zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie lub nie zostanie w ogóle rozpatrzona.
  • Na podstawie przesłanych informacji, zespół obsługi klienta eve zdecyduje, czy eve pokryje koszty przesyłki i ewentualnie związane z reklamacją testy, które mogą wiązać się z wysłaniem produktu do technologa, biorąc pod uwagę zasadność Twojej reklamacji i przedstawione dowody.

   Jeśli eve nie pokryje kosztów a Ty zdecydujesz się zrobić to na własną rękę w przypadku uznania reklamacji, eve zwróci uzasadnione koszty transportu i ewentualnych badań zorganizowanych przez Ciebie ( pod warunkiem przedstawienia dowodu, że takie koszty są kwalifikowalne).

   Oczywiście, zorganizujemy odbiór wadliwego produktyu albo wysyłkę do Ciebie nowego zamówienia.

   Co jeśli masz ważne roszczenie z tytułu gwarancji i chcesz otrzymać najnowszą wersję produktu?

   Jeśli twój produkt objęty jest gwarancją i chcesz go zastąpić droższą alternatywą, napisz do nas na adres witaj@sleepeve.pl. Będziesz musiał zapłacić różnicę między pierwotną ceną zakupu, a ceną najnowszej wersji produktu.

   Jaką gwarancję mają zastąpione lub naprawione produkty?

   Każdy wymieniony lub naprawiony produkt, który możesz otrzymać po pomyślnym rozpatrzeniu roszczenia z tytułu tej gwarancji, podlega tej samej ograniczonej gwarancji co oryginalny zakup i zachowuje oryginalny okres gwarancji - tj. 5 lat od daty dostarczenia oryginalnego produktu. Na przykład, jeśli otrzymasz wymieniony lub naprawiony produkt, który ma ten sam styl i cenę co oryginał, okres gwarancji na wymieniony lub naprawiony produkt rozpoczyna się od daty dostarczenia oryginalnego zakupu.

   Kto świadczy usługi gwarancyjne i gdzie należy wysłać pościel i inne przedmioty objęte gwarancją?

   Gwarancja obsługiwana jest przez:

   Eve Sleep PLC, 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

   Proszę skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta pod witaj@sleepeve.pl, aby rozpocząć proces reklamacji. Inne formy zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

   Biuro obsługi klienta zaaranżuje odbiór wadliwych mebli z miejsca wskazanego przez Klienta na terenie kraju, z którego złożone zostało oryginalne zamówienie.

  2 lata gwarancji na tekstylia eve

  Cieszymy się, że możemy zaproponować Ci aż 2 lata gwarancji na tekstylia. Jesteśmy pewni jakości produktu, który Ci proponujemy i przekonani, że produkty eve spełniają najwyższe standardy w przypadku użytku domowego.

  Poniższa gwarancja jest całkowicie bezpłatna i jest rozszerzeniem Twoich praw wynikających z obowiązującego prawa. 2-letnia gwarancja działa zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

  Co obejmuje gwarancja?

  Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne powstałe wyłącznie podczas użytkowania domowego, również te dotyczące uszkodzenia guzików

  Prosimy, zatrzymaj kopię swojego zamówienia, jako dowód zakupu w przypadku postępowania gwarancyjnego. Będzie ona niezbędna, jeżeli zdecydujesz się zareklamować swój towar. Prosimy, pamiętaj również, że do korzystania z gwarancji ma prawo tylko pierwszy i oryginalny nabywca produktu eve. Odsprzedanie ich sprawi, że gwarancja przestaje obowiązywać.

  Czego nie obejmuje gwarancja?

  :Twoja reklamacja nie jest objęta gwarancją jeśli nie dotyczy żadnej z sytuacji wyszczególnionych w sekcji “Co obejmuje gwarancja”. Przykładowo, gwarancją nie są objęte rzeczy wymienione poniżej (mogą istnieć inne rzeczy, które nie są tu wymienione):

  • Zużycie i rozdarcie materiału wynikające z normalnego użytkowania;
  • Jeżeli stan produkt jest mocno zabrudzony (np. przez zwierzęta);
  • Jesli kupiłeś komplet pościel, wymieniony zostanie jedynie jej uszkodzony element;
  • Każda strata poniesiona w wyniku niemożności korzystania z produktu lub jakiekolwiek straty przekraczające cenę zakupu oryginalnego produktu;
  • Niedopasowanie do oczekiwań;
  • Nieprawidłowe używanie tekstyliów;
  • Użytkowanie z przeznaczeniem innym, niż domowym;
  • Użycie siły lub zniszczenie tekstyliów, w wyniku których powstają wady, takie jak spalenie, rozdarcie, nacięcia, plamy;
  • Wystawienie tekstyliów na działania wysokich temperatur, w wyniku którego powstają rozdarcia lub trwałe uszkodzenia materiału.
  • Zwilgotnienie, brud lub zapleśnienie wynikające z niewłaściwego użycia;
  • Tekstylia (wyprodukowana przez eve lub nie) sprzedawana przez dystrybutora, który nie jest autoryzowanym sprzedawcą eve.
  • Reklamacja, która nie dotyczy oryginalnie nabytego produktu;
  • Tekstylia, których dotyczą sformułowania "jest jak", "wstępnie przygotowane", "regenerowane", "używane", "zwrócone", "odnowione" lub inne, oznacza, że tekstylia nie są "nowe" lub "pierwszej jakości", czyli został wcześniej zakupiona lub użytkowana przez kogoś innego.
  • Każde postępowanie gwarancyjne, które nie jest rozpoczęte poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres witaj@sleepeve.pl;
  • Każde postępowanie gwarancyjne, które nie przebiega zgodnie z procedurami reklamacji, opisanymi w zakładce “Co należy zrobić, aby zgłosić reklamację w ramach gwarancji?”

  Od kiedy obowiązuje gwarancja?

  Gwarancja obowiązuje od dnia doręczenia produktów i jest ważna przez kolejne 2 lata od tej daty.

  Co należy zrobić, aby zgłosić reklamację w ramach gwarancji?

  Jeśli uważasz, że jest to wada objęta gwarancją, należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta który:

  • Poprosi Cię o potwierdzenie zamówienia, jako dowód zakupu;
  • Poprosi o opis i udokumentowanie wady, która Twoim zdaniem jest objęta gwarancją;
  • Poprosi o przesłanie zdjęć produktu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie znajdują się wady.
   Opóźnienie związane z przesyłaniem zdjęć może sprawić, że gwarancja zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie lub nie zostanie w ogóle rozpatrzona.

  Na podstawie przesłanych informacji, zespół obsługi klienta eve zdecyduje, czy eve pokryje koszty przesyłki i ewentualnie związane z reklamacją testy, które mogą wiązać się z wysłaniem produktu do technologa, biorąc pod uwagę zasadność Twojej reklamacji i przedstawione dowody.

  Jeśli eve nie pokryje kosztów a Ty zdecydujesz się zrobić to na własną rękę w przypadku uznania reklamacji, eve zwróci uzasadnione koszty transportu i ewentualnych badań zorganizowanych przez Ciebie ( pod warunkiem przedstawienia dowodu, że takie koszty są kwalifikowalne).

  Oczywiście, zorganizujemy odbiór wadliwego produktyu albo wysyłkę do Ciebie nowego zamówienia.

  Co jeśli masz ważne roszczenie z tytułu gwarancji i chcesz otrzymać najnowszą wersję produktu?

  Jeśli twój produkt objęty jest gwarancją i chcesz go zastąpić droższą alternatywą, napisz do nas na adres witaj@sleepeve.pl. Będziesz musiał zapłacić różnicę między pierwotną ceną zakupu, a ceną najnowszej wersji produktu.

  Jaką gwarancję mają zastąpione lub naprawione produkty?

  Każdy wymieniony lub naprawiony produkt, który możesz otrzymać po pomyślnym rozpatrzeniu roszczenia z tytułu tej gwarancji, podlega tej samej ograniczonej gwarancji co oryginalny zakup i zachowuje oryginalny okres gwarancji - tj. 2 lata od daty dostarczenia oryginalnego produktu. Na przykład, jeśli otrzymasz wymieniony lub naprawiony produkt, który ma ten sam styl i cenę co oryginał, okres gwarancji na wymieniony lub naprawiony produkt rozpoczyna się od daty dostarczenia oryginalnego zakupu.

  Kto świadczy usługi gwarancyjne i gdzie należy wysłać pościel i inne przedmioty objęte gwarancją?

  Gwarancja obsługiwana jest przez:

  Eve Sleep PLC, 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

  Proszę skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta pod witaj@sleepeve.pl, aby rozpocząć proces reklamacji. Inne formy zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

  Biuro obsługi klienta zaaranżuje odbiór wadliwych tekstyliów z miejsca wskazanego przez Klienta na terenie kraju, z którego złożone zostało oryginalne zamówienie.

  Kupuj bezpiecznie

  Wygodne metody płatności

  Szybka dostawa